راهنمای استفاده از اپلیکیشن تموک

چگونگی روند کار تموک


این اپلیکیشن دارای چهار نسخه خریدار، فروشنده، باربری و راننده است.

برای شکل گیری یک معامله این چهار نسخه با یکدیگر ارتباط برقرار کرده تا نیاز های انجام یک معامله را بصورت هماهنگ برطرف کنند.

تموک دارای دسته بندی های مختلف بوده و با توجه به نیاز کاربران کالاها در قسمت های مختلف بصورت مجزا تفکیک شده اند.

مراحل انجام یک معامله در تموک:
1) خریدار پس از انتخاب کالا در دسته بندی مربوط به آن کالا جداول مربوط به ثبت سفارش کالا را پر نموده و پس از انجاک مراحل آن این انتخاب را خواهد داشت تا درخواست خود را برای چه فروشنده ای و یا همه فروشندگان آن کالا ارسال کند.

2) این درخواست تنها برای فروشنده و یا فروشندگانی که کالای مورد درخواست خریدار را از قبل در لیست کالاهای منتخب خود قرار داده اند ارسال شده و آنها می توانند بر اساس درخواست خریدار نسبت به پر کردن اطلاعات مربوط به پیش فاکتور خود در جداول اقدام نمایند.

3) خریدار پیش فاکتور و یا پیش فاکتورها را دریافت نموده و پس از انتخاب آن با توجه به نوع فروش پیشنهادی ( نقدی یا غیر نقدی) مراحل هر کدام را می بایست تکمیل نماید.

4) با تکمیل مرحله قبل توسط خریدار و ارسال آن برای فروشنده، حال فروشنده با توجه به ماهیت بار نسبت به انتخاب نوع ارسال کالا از طرق مختلف(باربری، پست، ترمینال، پیک و…) که در اپلیکیشن پیشبینی شده اقدام می نماید که هریک از آنها جداول مربوط به خود را دارد وفروشنده می بایست مشخصات آن را در جداول مربوطه قزاز دهد

5) اگر کالا توسط فروشنده به باربری ها اعلام شود،مشخصات کالا برای باربری های شهر مبدا ارسال و باربری ها می بایست نسبت به اعلام پیشنهاد قیمت حمل از مبدا تا مقصد اقدام نمایند

6) با انتخاب بهترین پیشنهاد قیمت حمل کالا توسط آن طرف از معامله که هزینه حمل را متقبل شده، حال بابری ای که در استعلام برنده می بایست فرم جداول مربوط به بارنامه در اپلیکیشن پر نموده و راننده را انتخاب نماید

7) موقعیت مکانی راننده از لحظه ای که توسط باربری معرفی می شود برای خریدار و فروشنده و باربری قابل مشاهده می باشد.

8) راننده با مراجعه به مکان مبدا می بایست پس از دریافت کالا در اپلیکیشن تایید نماید که کالا را دریافت نموده و در حین حمل کالا موظف به روشن بودن اینترنت برای مکان یابی توسط خریدار و فروشنده می باشد

9) راننده با استفاده از لوکیشن های مبدا و مقصد به راحتی محل دریافت و تحویل کالا را پیدا نموده و می بایست پس از تحویل کالا رسید تحوبل کالا را در اپلیکیشن برای فروشنده بارگذاری نماید

10) سیستم پس از این مراحل به فروشنده پیغام صدور فاکتور ارسال می کند و تمامی اسناد این معامله به قسمت بایگانی اپلیکیشن کاربر هدایت خواهد شد تا در صورت نیاز به آن رجوع نماید


بازار 24 ساعته
پیگیری کالا
هزینه پایین
دسترسی آسان